Vil du støtte oss med Grasrotandelen?

Grasrotandelen er en del av spilleoversdkuddet til Norsk Tipping, som fordeles til foreninger og lag. Det er den enkelte spiller som bestemmer hvilken forening eller lag han vil støtte. Du som spiller kan støtte oss gjennom å registrere oss på ditt spillekort – og det koster deg ingenting!

Registrer deg her!

Sør-Østerdal Slektshistorielag - organisasjonsnummer: 981121767

Les mer på www.grasrotandelen.no