Østerdøler til Idre og Särna

Av Lars Løberg

Idre og Särna var inntil 1649 uten sammenligning de mest avsidesliggende delene av Østerdalene. Det var likevel kontakter til Trysil og Rendalen både før og etter den svenske annekteringen, og idet kirkebøkene for ldre og Särna starter såvidt tidlig som 1682 kan vi gjennom disse spore ihvertfall noen østerdøler.

Vigselsboka er i så måte skuffende lesning, da vi bare finner 6 inngåtte ekteskap på tvers av grensen:

29/10 1690: Joen Olson, Trysil, og Ingeborg Ersdtr i Särna och Backen

26/4 1691: Jons Biørnsson Glasmästare, Trysil, og Karin Joensdtr på Idre

14/6 1691: Ingebret Person på Idre og Mårtha Simonsdtr, Rendalen

15/4 1694: Joen Gunnerison, Norge, og Berg Anna Olsdtr i Särna

29/6 1702: Swen Päderson pä Idre og Mårgretha Simonsdtr, Rendalen

24/6 1744: Joen Jermson på Idre og Elin Samulsdtr, Rendalen

Noe av skylden for en lunken holdning kan sikkert tilskrives kaptein Folckersahms brannherjing av bygdene i 1676, for at forbindelsene var sterkere før 1682 er sikkert. Den beste kilden i så måte er dødsboka for Idre og Särna, som ikke bare inneholder navn og datoer, men hele og til tider omfattende gravtaler over de avdøde. Her gjengis kun korte sammendrag-.

1686: Sigrid Olsdtr i Särna, f i Trysil, 65 år

1688: Engelbrecht Torstenson i Särna, 70 år, f i Norge, dømt for ugjerning og rømt til Sverige (ved enkens begravelse oppgis at han kom fra Gudbrandsdalen)

1693: Anna Ifversdtr på Heden, 78 år, f i Trysil, gift til Heden

1696: Karin Olsdtr på Idre, f i Trysil 1619, g m Peder Biørnson på Idre

1699: Näs Olof Jönson i Särna, f 1671, g i Trysil m True Olsdtr, død i Hernes, begr i Elverum

1700: Pål Knudson på Idre f 1634, gift med Ingeborg Persdtr fra Rendalen, enkemann i 30 år

1708: Martha Simonsdtr på Idre, f 15/2 1672, datter av hr Simon Pauli og Marn Jönsdtr, g 14/6 1691 med kyrkovärden Ingebrett Person på Idre

1709: Olof Mårtensson f i Trysil 1626, g ca 1659 m Ingebor Halfvarsdtr

1712: Olof Halfvardson i Särna, f s st 1621, g 3 ganger, 1. gang med Zigri Olofsdtr fra Trysil

1717: Runnog Biörnsdtr i Särna, f i Trysil 1647, datter av Biörn og Zegrid, g m Jöns Hallvardson

1718: Ingrid Pärsdtr på Idre, f i Särna 1653, datter av Pär Erson i Särna og h Karin Joensdtr fra Trysil

1718: Kerstin Pärsdtr på Heden, f i Rendalen 1643, datter av Pär Olson og Zigrid Ersdtr, g ca 1682 m Erik Svenson på Heden

1721: Margareta Simonsdtr, f i Rendalen 1685, datter av hr Simon Pauli og Maren Jönsdtr

1722: Zegrid Biörnsdtr på Idre, f i Trysil 1636, datter av Biörn Ersson og h Marit, g m Pär Engebretson på Idre

1729: True Olafsdtr i Särna, f i Trysil 1669, datter av Olof Jermunson og Ragnbild Ersdtr, g 1694 m Olof Jönsson i Särna

1730: Karin Gustafsdtr formenes f i Norge, enke etter vandringsmann Börje Anderson

1733: Jöns Biörnson på Idre, f i Trysil 1658, sønn av Biörn Olofson og Sisilia Halfvordsdtr, g 1688 m Karin Jönsdtr på Idre

1755: Halfwar Jönson i Särna f 1672, sønn av Jons Halfwardsson på Näset og Runnild Biörnsdtr fra Trysil

1756: Marit Olsdtr på ldre f 1668, datter av Olof Mårtenson og Ingeborg Ersdtr fra Särna, flyttet til Norge i sitt 6 år, til Gördalen, g 1700 m Per Erson på Idre

1766: Olmårtz Eric Jonsson f i Trysil 1692, sønn av Jon Olsson og Ingeborg Ersdtr, g 1720 m Sigrid Engelbertsdtr

1768: Torger Tholofson fra Idre, f i Norge 1716, sønn av Tholof og Karin, kom til Sverige i 1749, g 1750 m Goro Jonsdtr

1773: Maria Jonsdtr f og døpt i Norge, datter av sokenlappen Jon Claeson og Sigrid Clementsdtr, g 1. gang med norsk lapp Anders Carlson, 2. gang med lappemanden Torchel Thomasson

Disse opplysningene skaper flere interessante problem-stillinger, ihvertfall for Trysils vedkommende. Den Sigri Olsdtr som dør i 1686, og som var gift med Olof Halvardson, vet vi fra tingbokene at kom fra Lunde. Dette vår eneste odelsgarden i Trysil, og Lillevold prøver i Trysilboka å vise at Sigri og Olof var svigerforeldrene til den Per Jensen som bruker Lunde fra 1715 og som hevder odelsrett på konas vegne. Denne kona må imidlertid være født omtrent når Sigri dør, og i og med at hun da var 65 år kan hun umulig ha vært moren. Lillevolds slektstavler for begge Vestre Lundegardene faller dermed sammen.

Anna Ifversdtr må etter alder og farsnavn være fra Sætre, der en Iver er bruker fra 1620-33. Karin Olsdtr er det umulig å plassere. True Olsdtr likeså, selv om altså foreldrene er navngitte. Noen Gjermund kjenner vi ikke i Trysil så tidlig. Oluf Mårtenson må derimot være fra Hammersgard der den eneste Morten vi kjenner i Trysil var bruker fra 1634-51. Ronnug Biörnsdtr og Karin Jonsdtr har vi også flere muligheter for, mens Sigrid Björnsdtr etter all sannsynlighet kom fra Hagen.

Jens Björnsen er et nytt problem. Lillevold kjenner til ham, og plasserer ham på Nes, noe som i og for seg virker sannsynlig. Den Bjørn Nes som Lillevold vil giøre til Jens far sier seg imidlerfid å være 80 år i 1649 og forsvinner fra skattelistene for 1658. Det finnes samtidig fra 1654 en annen Bjørn Nes på den nordre parten av garden. Denne Bjørn er også borte før 1664, men virker i alle fall i utgangspunktet som en vel såi sannsynlig far.

Erik Jonsen må vel være fra Vestre Lunde, der en Jon Olsen bygsler i 1689.

Jeg har ikke grunnlag for å plassere rendølene utover Marta og Margrete Simonsdøtre, som er døtre av kapellanen Simon Paulsen, opprinnelig fra Skåne, og prestedattera Maren Jensdtr. Særlig Marta får en omfattende gravtale, med påpekning av at hun bl a hadde tjent for Reichwein i sin ungdom. I Rendalsboka føres begge som døde for 1702, da det skiftes etter Maren Jensdtr. De hadde begge etterslekt.

Kart Idre og Särna

Kart som viser Idre og Särnas beliggenhet i forhold til Sør-Østerdalsregionen.