Løchting-navnet i Leiret (Søbakken)

av Bjørn Rasch

Løchting (Lückting,Løgting,Løkting) navnet på Søbakken i Elverum stammer fra den Løgtingfamilie som i tiden fra 1718 til 1829 var eiere av Grindalen gard i Elverum.

For å gjøre det kort:

Willum Jørgensen Løgting kjøpte ved skjøte tgl. 17/8 1719 Grindalen gård av generalmajor von Tretschlers dødsbo. Willum Jørgensen Løgting stammet fra Kongsvinger hvor hans far, Jørgen Mortensen, angivelig var baker på Kongsvinger festning. Finne-Grønn forteller at Willum Jørgensen Løgting ”...havde vært generalens "tjener' og indehavt en lav underofficersgrad, men nu stadig tituleres ”monsieur", - formodentlig af respekt for hans salige herre”.

Willum Jørgensen Løgting var født ca.1680. Han døde 1726. I 1710 gift med Dorthe Marie Knudsdatter Hals fra Åset i Åmot, datter av den i følge Finne-Grønn, velstående kaptein Knut Hals.

Året før han ble gift kjøpte Willum Løgting Lille-Grindalen som tidligere var utgått fra Grindalen. I 1711 kjøpte han eiendommen Østby i Horndalen i Nordre Skogbygd i Elverum.

Etter Willum Løgtings død i 1727 giftet hans hustru seg igjen i 1727 med Christopher Størksen Glad, kaptein ved skiløperne. De fikk ingen barn. Willum Løgting og hans hustru hadde imidlertid 3 barn:

1. Sille Methea Willumsdtr. Løgting, (1711-1787). Gift med sersjant og bygselsmann på Terningen
gård ved Terningskansen, Povl Glad. Han var bror til overnevnte Christopher Glad.

2. Knut Jørgen Willumsen Løgting Grindalen, (1720-1777). Han tok over i Grindalen etter sin far. Gift
med Anne Pedersdtr. Herstad, (Klokker-Herstad) i Hernes. Knut Løgting ble sykelig og leverte
allerede samme år som han overtok, gården over til sin svigersønn Erik Taraldsen
Væringsåsen, som var gift med hans datter Christine Marie Knudsdtr. (1746-1777). -Se: Elverum
Bygdebok Bind 2.

3. Ole Willumsen Løgting, (1722-1768). Premierløytnant ved det sønnenfjellske Skiløperkorps. Han
døde ung, bare 46 år gammel. Han var gift med Siri Gulbrandsdtr. Gobakken fra Nordre
Skogbygd. De bodde den første tiden av sitt ekteskap i Lille-Grindalen. Senere fikk Ole
Løgting som sin arvepart Østbye i Horndalen, hvor hans kone Siri, etter Oles død i 1768, bodde
helt til 1801 da hun døde, 80 år gammel. Ole og Siris barn var A - F:

A. Ulrik Olsen Løgting, døpt 22.3.1752. Finnes ikke videre i kirkebøkene.[1]

B. Christina Dorothea Olsdtr. Løgting, døpt 1.9.1754. Gift med Otter Hansen Horndalen.

C. Oleana Maria Olsdatter Løgting, døpt 12.9.1756 se senere.

D. Sille Johanne Olsdtr. Løgting, døpt 7.4.1760. Gift med Ole Ottersen

Lerbak, og etter hans død gift med Erik Bergersen Næverlien fra Skavhaugen.

E. Wilhelm Christopher Olsen Løgting, døpt 29.5.1763. Gift med Maren

Sophie Larsdtr. Rasch, prestedatter fra Aurskog. De kom til nordre Hanstad i Leiret. Fra dette ektepar stammer de i Leiret fra gammelt av boende familier Rasch.

F. Gulbrand Olsen Løgting, døpt 21.2.1768. Gift med Ragnhild Olsdatter. De hadde to barn, Oleana døpt 1796 og Ole døpt 1799. Gulbrand døde givetvis omkring 1800, og Ragnhild giftet seg visstnok igien. Intet spor etter dem i kirkebøkene.

Tilbake til barn C: Oleana Maria Olsdatter Løgting. Hun ble født i Grindalen 1756. Gift med Peder Helgesen Bagstuen (Backstuen, Bakkestuen, Bagstuen i Leiret, bygd 1685 av kommandant Jonas Budde på Christianfjeld Festning.) Peder Helgesen var husmann under Gårder, døpt 1745, og døde under en reise til Christiania i 1814. Oleana Maria Olsdtr. døde i 1832 som føderådskone på Bakstuen. Barn 1-5:

1. Ole Pedersen Bagstuen, døpt 1787, gift med Anne Børresdatter Strand. 7 barn.

2. Sille Pedersdatter Bagstuen, døpt 1790. Gift med Ole Pedersen Sandmoen. 3 barn.

3. Hans Pedersen Bagstuen, døpt 1793. Han kom til Sandbakken. Gift med Kirsti Pedersdatter Baanerud. 4 barn.

4. Oleana Pedersdatter Bagstuen, døpt 1795. Ugift.

5. Peder Pedersen Bagstuen, døpt 11.8.1799.

Det er Peder Pedersen Bagstuen som nå er interessant. Han tok sin mors navn Løgting som slektsnavn. Han har stor etterslekt. Han var født 1799 på Bakstuen i Leiret og døde 12.5.1854 på Kjærnebye i Øverleiret. Peder Løgting var militær. Han ble først overjeger i Østerdalen Batalion av 1. Akershusiske Infanteribrigade, senere forfremmet tit Furér, og da han døde i 1854 var han Fanejunker. Han ble 55 år gammel. Han var en del benyttet som ”offentlig mann”. Han var takstmann, verge, etc. Han var gift med Anne Olsdatter Koppang. Han kjøpte Kjærnebye i Øverleiret. Her bodde han visstnok livet ut. Barn 1-6:

1. Ole Pedersen Løgting, (1821-1903). Han kjøpte i 1853 Nordre Søbakken (g.br. 24/9) på Søbakken, og solgte igjen i 1897. Gift med Karoline Paulsdatter Koppang, (1823-1903). Hun var datter av lensmann Paul Koppang i Trysil. Barn a-g:

a. Peder Pauli Løgting f.1848

b. Aleksander Løgting f.1852

c. Ole Løgting f.1855

d. Johan Løgting f.1859

e. Anne Løgting f.1862

f. Oline Kristine Løgting f.1865

g. Jonette Elisabet Løgting f.1869

Ole Pedersen Løgting hadde også et barn, Oline Marthea f.1848, med Ingeborg Jensdatter Lien fra Elverum. Se for øvrig: Elverum Bygdebok, bind 3 s.267 og flg.

2. Peder Pedersen Løgting, f.1825. Han flyttet 1845 til Christiania.

3. Johan Pedersen Løgting, 1828- 1885. Han satt som husmann på Nyhus på Søbakken fra 1858. Gift med Ingeborg Enoksdatter Grundsetbekken, og 2. gang Mari Mortensdatter fra Tynset. Hun døde som enke på Nyhus i 1909. Barn fra 2.ekteskap, a-e:

a. Peter Magnus Løgting, f.1861 gift med Gurine Johansdatter Stensvehagen.

b. August Løgting, f.1866 gift med Olea Hermansdatter Tepstuen.

c. Martin Løgting, f.1868 gift med Pauline Embretsdatter.

d. Olaf Løgting, f.1874

e. Petra Marie Løgting, f.1877 gift med Nils Ørbekkhaugen. De dro til Amerika i 1908.

Se for øvrig Elverum Bygdebok, bind 3 s.271 fig.

4. Oline Marie Pedersdatter Løgting, f.1831 flyttet 1861 til Hamar.

5. Andreas Pedersen Løgting, f.1834 gift med Marie Nielsdatter Mora fra Åmot.

6. Pauline Pedersdatter Løgting, f.1836 flyttet 28 år gammel til Hamar, "hvor hun hadde ”været i flere aar”.

Referanser.

Riksarkivet,Kirkebøker m.v.

Finne-Grønn: Elverum, Gaardshistorie med ættetavler.

Elverum Kommune: Elverum Bygdebok, Bind 1-6.

Stabsfanejunker Olai Ovenstad: Militærbiografier, Den Norske Hærs Officerer 18.1.1628 - 17.5.1814 .

 

[1] Red.anm.:Ulrik Olsen Løgting ble konfirmert i Elverum 1768. Videre skjebne ukjent.