Bibliografier

Bibliografien gjør på ingen måte krav på å være komplett. Hvis det er bøker av interesse for lokal- eller slektshistorikere som du gjerne vil ha med på lista, kontakt oss.

 

Bygdebøker og bygdebeskrivelser:

Elverum:

S. H. Finne-Grønn: Elverum - en bygdebeskrivelse I 1.halvbind 1909

S. H. Finne-Grønn: Elverum - en bygdebeskrivelse I 2.halvbind 1914 (også kalt bind 2)

S. H. Finne-Grønn: Elverum - en bygdebeskrivelse II 1922 (også kalt bind 3)

M. Skrede: Elverum IV -Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum 1958

H. Skirbekk: Elverum bygdebok, bind 1, Bjølset og Hagen 1983

H. Skirbekk: Elverum bygdebok, bind 2, Vestad,Midtskogen,Grundset,Øksna og Rustad 1984

M. Stener: Elverum bygdebok, bind 3, Strandbygda 1985

M. Stener: Elverum bygdebok, bind 4-5, Heradsbygda 1988

K. Lintoft: Elverum bygdebok 6, Jømna og Melåsberget 1990

K. Lintoft: Elverum bygdebok 7 Del I: Østre Hernes og Horndalen 2002

K. Lintoft: Elverum bygdebok 7 Del II: Vestre Hernes 2002

T. Lunde: Flisberget i Sørskogbygda, 1994

Åmot:

E. Lillevold: Åmot bygdebok garder og slekter, bind I, 1967

E. Lillevold: Åmot bygdebok, garder og slekter, bind II, 1971

E. Lillevold: Åmot bygdebok, generell historie, bind III,

O. Nilsen og T. Granlund: Osen bygdebok bind I

Trysil:

A. C. Smith: Beskrivelse over Trysild Præstegjeld, 1784

E. Lillevold: Trysil-boka, garder og slekter, bind 1-3, 1943-47

E. Lillevold: Trysil-boka, alminnelig del, bind 4 A-B, 1963

G. Bergmann og A. Nordhagen: Søre Osen garder og slekter før 1870

Osen menighetsråd: Den første kirken i Osen. Menighetens kirke 1777-1923, 1977

R. Larsen: Trysil-boka, garder og slekter, bind 5, 1989

P. Muruåsen: Grendebok for Slettås, 1989

R. Larsen: Trysil-boka, garder og slekter, bind 6, 1995

T.K. Kulturutvalg: Trysil-boka, garder og slekter, bind 7, 1997

S. Osen historielag: Søre Osen bygdebok, 1999

T.K. Kulturutvalg: Trysil-boka, garder og slekter, bind 8, 2000

Rendalen:

J. B. Bull: Øvre Rendalen, Gårdenes og slektenes historie, 1940

O. Nytrøen: Ytre Rendal, Gard og ætt, 1970

Stor-Elvdal:

A. Fosvold: Bygdebok for Stor-Elvdal I og II. 1984 (1936)

I. Sæter: Storelvdalen, 1908 (generell historie)

H. S. Hansen: Bygdebok for Storelvdal, 1975 generell historie

Strand, Børge (2006) Husmann for livet - fra Stor-Elvdals historie

Engerdal:

O. Andersen: Bygdebok for Engerdal, bind 1 - 3, 1966-68

Slektshistorie:

Her har vi også valgt å ta med litt slektshistorie fra tilgrensende områder, da det blir litt overlapping både i slekter og forfatterskap.

H. Alme: Lidt slegtshistorie fra Aamot., 1907

Bru, Asbjørn (1967) Ætteliset for slekta etter Anders Pedersen Risberget og Erik Pedersen Nyborg Søvfinnen av Puranætta i Våler i Solør

T. Bækkevold: Familien Bækkevold i Elverum, 1989

O. Glad: Familien Glad i Elverum 1670-1970, 1973

E. Moberget: Ætta fra østre Elverum, 1981

E. Moberget: Ætta fra Nordskogbygda, 1984

H. Munthe: En gammel militærslægt i Elverum [Glad], 1905

H. Nysæter: Trysilslægter, 1908

H. Skirbekk: Ætt og odel, 1925

H. Skirbekk: Familien Løken fra Elverum, 1967

H. Skirbekk: Sigurd Nergaard og hans ætt, 1972

H. Skirbekk: Elset i Våler, ei slektsbok, 1975

H. Skirbekk: Familien Skavhaugen, 1976

H. Skirbekk: Garden Kaaten Søndre, 1990

T. Søgaard: Av Trysil-finsk ætt, 1973

T. Søgaard: Kersti Pedersdatters slekt, 1973

R. Søberg: Anna Sofie og Syverin Søbergs etterkommere 1863-1899, 1988

Folkeminne:

L. Fjellstad: Gammalt frå Elvrom, 1945

H. Meltzer: Smaa næringskilder, Grundset marked, 1906

S. Nergaard: Gard og grend - folkeminne fraa Østerdalen, 1921

S. Nergaard: Ufredstider - folkeminne fraa Østerdalen II, 1922

S. Nergaard: Eventyr - folkeminne fraa Østerdalen III, 1923

S. Nergaard: Hulder og Trollskap - folkeminne fraa Østerdalen IV, 1925

S. Nergaard: Skikk og bruk - folkeminne fraa Østerdalen V, 1927

 

Revidert: 16.10.07.