Medlemsskap

Årskontingenten i Sør-Østerdal Slektshistorielag er på 250 kr. pr. kalenderår. Det kan tegnes medlemskap når som helst i året. Du vil få tilsendt utkomne medlemsblad - Tjukke Slekta - for det året du melder deg inn. Tjukke Slekta kommer ut med 3 nummer pr. år.

Det kan også tegnes familiemedlemskap. Dette betyr at alle familiemedlemmene i husstanden (samme postadresse) blir registrert som medlemmer. Postadressen mottar ett medlemsblad. Familiemedlemskapet koster 350 kr. pr. år. Meld deg inn her.

Medlemmer får 20 % rabatter på kjøp av alle salgsartikler som laget selger og får hjelp og veiledning i søk etter aner.

Her på Grindalsvegen 14 i Elverum har vi kontor.