Medlemsskap

Årskontingenten i Sør-Østerdal Slektshistorielag er på 250 kr. pr. kalenderår. Det kan tegnes medlemskap når som helst i året. Du vil få tilsendt utkomne medlemsblad - Tjukke Slekta - for det året du melder deg inn. Tjukke Slekta kommer ut med 3 nummer pr. år.

Meld deg inn her.

Medlemmer får 50 % rabatter på kjøp av alle salgsartikler som laget har produsert. selger og får  
Medlemmer kan når som helst be om  hjelp og veiledning i sitt arbeid med slektsgranskingen. Laget, det vil si styremedlemmer, har tilgang på søkbare svenske og amerikanske kilder gjennom abonnement. Ta kontakt så er vi behjelpelige med søk!

 

 

Her på Grindalsvegen 14 i Elverum har vi kontor.