Om oss

 Styret i Sør-Østerdal Slektshistorielag for 2018

Leder Solveig Glesaaen
Nestleder Trond Bækkevold
Sekretær Solveig Glesaaen
Kasserer
Styremedlem
Karl Petter Opsahl
Frode Myhrheim
Styremedlem Ronny Rismyhr Haugen
Varemedlem Erik Norsted
Varamedlem Aase Dahling

Revisor Inger Karin Halberg
Valgkomité Styret

Redaksjonen for Tjukke Slekta: Trond Bækkevold, Ronny Rismyhr Haugen og Solveig Glesaaen
Nettredaktør: Lars Henriksen

Postadresse: Sør-Østerdal Slektshistorielag – postboks 278 Søbakken – 2402 Elverum
E-post: post@sor-osterdalslekt.no
Bankkontonummer: 1822.14.40508 Organisasjonsnummer: 981121767