Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850

Det har lenge vært ønskelig å få transkribert Ener Søberg (1840-1924) sin ”Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850,” trykket i 1900, for at den skal bli bedre kjent og lest av flere. Det er derfor gledelig endelig å kunne presentere denne utgaven av Søberg sin lille bok i en lettere lesbar skriftform.

Boka inneholder beskrivelser av levekår på flere områder i Søndre Osen rundt året 1850 og er av stor verdi med tanke på både slektshistoriske- og samfunnshistoriske interesserte. Innholdet bygger på Ener sine egne opplevelser og iaktagelser og er skrevet i en direkte og personlig form. Forfatteren søker å være saklig i sin form, men legger ikke skjul på at det er hans subjektive betraktninger av virkeligheten han beskriver. Språket er personlig og levende og gjør boka fornøyelig lesbar. Ener har bedrevet mye slags arbeid, noe som klart har gitt ham erfaringer og innsikt i mye av det samfunnsliv han skriver om. Sammen med hans klare observasjonsevne, hukommelse og kritiske blikk på egne tekster, fører dette til at innholdet i det han forteller får stor troverdighet.

Innholdet i Ener sin bok handler om følgende: ”Om Veiene, Om Komunikation og Postindretning, Om Eiendommene, Bebyggelse og Brugere, Om Levemaaden, Om Klædedragten, Om Kirkeforhold, Om Skoleforholdene, Spredte Optegnelser fra ældre Tider, Sagnhistorier.”

Sidene i den lille boka er avfotografert, transkribert og redigert slik at den transkriberte teksten er plassert over de avfotograferte sidene i boka. På den måten vil det bl.a. være enkelt å kontrollere for at avskriften er rett. Innledningsvis har vi skrevet noe om hans liv. Totalt er heftet på 95 sider.

Heftet koster kr.175,- (som en kuriositet til Ener Søberg sin salgspris i 1900 som var kr.1,75).

Heftet kan bestilles her!