Salgsartikler

Tjukke Slekta
Dette er medlemsbladet vårt. Her finner du artikler om slekter og kulturhistorie, etterlysninger og svar, bokanmeldelser og annet. Lagets aktiviteter kunngjøres i medlemsbladet.
Se oversikt over medlemsbladene med innhold.

Søkbare gravsteiner
Fotograferte gravsteiner fra Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen og Åmot kommuner. Se mer om innhold og priser.

Gardsarkivet på Syndre Nøtåsen
Inneholder 142 dokument. DVD-en ble ferdigstilt i 2008.

Avskrifter av kirkebøker i papirformat
Dette er en utlisting i papirformat av databasene i laget og laget som hefter. Heftene inneholder indekser for å finne fram. Se hvilke hefter som er til salgs.

Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850
av Ener Søberg
Transkribert utgave utført av Sør-Østerdal Slektshistorielag (2007). Se mer om innholdet og pris.

Bygdebøker for Elverum
Sør-Østerdal Slektshistorielag selger bygdebøker for Elverum. Se oversikt over bøker og priser.

Gavekort
Medlemsskap i Sør-Østerdal Slektshistorielag. Bestill her.