Gardsarkivet på Syndre-Nøtåsen i Elverom

Bestill DVD med avfotograferte dokumenter her!
Pris kr. 100,- + porto.

Innhold på DVD-en
Følgende er hentet fra Tjukke Slekta nr. 3/2008

Frode Myrheim

Dette gardsarkivet er i skrivande stund (september 2008) i eige hos Knut Husa på Syndre-Nøtåsen. Det er eit av dei største og eldste gardsarkiva som er kjent i Elverom i dag. Dokumenta har eit spenn frå 1684 og fram til tidlig 1900-tal, altså eit spenn på noe over 200 år.

I alt inneheld arkivet 142 dokument med m.a. brev, bygselsetlar, skøyte, vitnemål, attestar og skifte. Det er nok fleire årsakar til at dette arkivet har overlevd fram til vår tid. For det fyrste er det den same slekta som har seti på Syndre-Nøtåsen frå garden vart frådelt Nørdre-Nøtåsen i 1684. For det andre var nåverande eigars oldefar, Gudor Husa, ein ivrig samlar av alt gammalt. Vi veit ut i frå korrespondanse at Gudor var i kontakt med Riksarkivet i 1909 og 1916 (sjå dokument 141 og 142).

Alle sider med tekst er avfotografert og i tillegg er alle segl òg fotografert. Fotoa er lagt under den mappa eller dokumentet dei hører heime. I alt er det tale om 1300 foto med høg oppløsning.

Innhaldsliste:

Dokument 1. Bygselsetel på Syndre-Nøtåsen frå Kristense salige Ole Torstensen åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kristiania 09.09.1684. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 2. Bygselsetel på Syndre-Nøtåsen frå Kristense salige Ole Torstensen åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kristiania 17.12.1691. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 3. Skøyte på Syndre-Nøtsen frå Kristense salige Ole Torstensen åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kristiania 18.12.1693. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 4. Skøyte på ein rydning ved Skjærbekk frå Ola Knutsson Hagan åt Gunner Knutsson Skjærbekk, datert Garde tingstue 18.07.1710. 7 foto (egenskaper: 8 filer).

Dokument 5. Vitnemål frå bygdetinget i Elverom åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Garde 17.03.1719. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 6. Vitnemål frå lagtinget i Stange åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Guåker i Stange 14.09.1719. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 7. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Knut Knutsson 13.04.1722. 59 foto (egenskaper: 60 filer).

Dokument 8. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Inger Jonsdotter 28.04.1725. 43 foto (egenskaper: 44 filer).

Dokument 9. Skøyte på Syndre-Nøtåsen frå dei tre yngre syskena åt Knut Knutsson til han sjølv, datert Nøtåsen 02.11.1728. 8 foto (egenskaper: 10 filer)

Dokument 10. Stemning frå Tosten Knutsson Skjøfstad mot Ola Knutsson Hagan, datert Øver-Skjøfstad 14.04.1733. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 11. Brev frå Ola Knutsson Hagan åt bygdetinget i Elverom, datert Hagan 13.07.1733. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 12. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Anne Olsdotter 02.03.1737. 42 foto (egenskaper: 43 filer).

Dokument 13. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Knut Knutsson 07.10.1739. 25 foto (egenskaper: 26 filer).

Dokument 14. Skøyte på Kvernplassen frå Ola Olsson Sørmerud åt Hallvord Gunnersson Lundby, datert Hoom 08.07.1741. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 15. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Anne Olsdotter 02.03.1737, datert 1751. 48 foto (egenskaper: 49 filer).

Dokument 16. Brev frå Knut Knutsson Hoom åt sorenskrivaren, datert Hoom 28.11.1752. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 17. Kopi av skøyte på Syndre-Nøtåsen 22.11.1740 frå Knut Knutssons arvingar åt Ola Olsson Sørmerud d.y., datert Oppaker 20.04.1754. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 18. Tømmerrekneskap 1754 – 1756 med innføringar fram åt 1825. 21 foto (egenskaper: 23 filer).

Dokument 19. Auksjonsrekning frå Østre-Sætre 09.10.1755. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 20. Kvittering på at Knut Knutsson Nøtåsen og Anne Jørnsdotter Hoom ikkje hadde noko uteståande med einannan, datert Hoom 20.08.1756. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 21. Skøyte på Agårønningen frå Hans Iversson Hagan åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert tingstaden Garde 15.03.1758. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 22. Kvittering frå Jakob Persson i Kristiania åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kristiania 26.10.1758. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 23. Kvittering frå Tørris Mortensson åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Mangnes 18.01.1759. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 24. Auksjonsrekning 1 frå Kvernplassen 07.04.1761. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 25. Auksjonsrekning 2 frå Kvernplassen 07.04.1761. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 26. Auksjonsrekning 1 frå Bekk 19. og 20. september 1766. 24 foto (egenskaper: 25 filer).

Dokument 27. Auksjonsrekning 2 frå Bekk 19. og 20. september 1766. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 28. Kvittering frå Tørris Mortensson åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Mangnes 09.12.1768. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 29. Tre taler om evigheden 1772. 91 foto (egenskaper: 92 filer).

Dokument 30. Revers frå Knut Knutsson Nøtåsen åt Anne Knutsdotter Knausen, datert 1777. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 31. Kvittering frå Amund Knutsson Ulsbøl åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Knausen 11.06.1777. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 32. Kvittering frå Øen Kristensson Storhov åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Storhov 01.05.1779. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 33. Forordning om forbod mot bråtebrenning, datert Øgarn 29.05.1781. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 34. Skøyte på Vestre-Husa frå Henrik Olsson Nørdre-Oppsal og Jens Olsson Hagan åt Mari Jonsdotter, datert Oppsal 21.08.1781. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 35. Skøyte på Vestre-Husa frå Mari Jonsdotter åt Olea Olsdotter og Jens Persson Løkja, datert Hagan 21.08.1781. 6 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 36. Føderådskontrakt frå Jens Persson Hagan åt Mari Jonsdotter, datert Hagan 21.08.1781. 5 foto (egenskaper: 6 filer).

Dokument 37. Utskrift av panteboka over pant i Hagan, datert Hummeldalen 24.08.1781. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 38. Kvittering frå Lars Jensson Nøtåsen åt Knut Knutsson Nøtåsen for lønn, datert Nøtåsen 10.02.1783. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 39. Auksjonsforretning på Josstua-Bjørset 18.04.1787. 24 foto (egenskaper: 25 filer).

Dokument 40. Auksjonsrekning frå Josstua-Bjørset 18.04.1787. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 41. Kvittering frå sorenskrivar Schultz mfl. åt Knut Knutsson Nøtåsen for auksjonspengar, datert Nøtåsen 10.11.1787. 10 foto (egenskaper: 11 filer).

Dokument 42. Skøyte på Svea-Nøtåsen frå Tølløv Jørnsson Nøtåsen åt kanselliråd Mogens Larsen, datert Oppsal 09.10.1788. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 43. Skøyte på Syndre-Nøtåsen frå Knut Knutsson Nøtåsen åt sonen Knut, datert Nøtåsen 19.10.1790. 7 foto (egenskaper: 8 filer).

Dokument 44. Oversyn over kva Knut Knutsson Nøtåsen kjøpte på auksjonen på Nøtåsen 04.01.1791. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 45. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Knut Knutsson 26.11.1790, datert Oppsal 23.06.1791, samt offentlig auksjon same stad 04.01.1791. 133 foto (egenskaper: 134 filer).

Dokument 46. Skøyte på Vestre-Husa frå Jens Persson Hagan åt Tølløv Olsson Hagan, datert Hagan 16.01.1791. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 47. Skøyte på Vestre-Husa frå Tølløv Olsson Hagan åt Jens Persson, datert Hagan 01.05.1791. 5 foto (egenskaper: 6 filer).

Dokument 48. Kongeleg løyve åt Knut Knutsson Nøtsen og Marte Amundsdotter til å gifte seg utan føregåande truloving, datert København 06.09.1792. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 49. Kvittering frå Kristen Persson Løkja åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Østerhaug 13.11.1793. 1 foto (egenskaper: 1 fil).

Dokument 50. Skifte på Vestre-Husa etter Jens Persson 15.08.1795. 27 foto (egenskaper: 28 filer).

Dokument 51. Føderådskontrakt i Mørkhagan, datert Mørkhagan 30.12.1795. 6 foto (egenskaper: 7 filer).

Dokument 52. Utskiftingskontrakt av allmenninga i Heradsbygda, datert Østerhaug 31.12.1795. 7 foto (egenskaper: 8 filer).

Dokument 53. Takseringsbrev frå Syndre-Nøtåsen i samband med Siri Knutsdotter uteståande arv i same gard, datert Helset 05.02.1798. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 54. Utskiftingskontrakt for Heradsbygdas allmenning, datert Storhov 25.09.1799. 11 foto (egenskaper: 13 filer).

Dokument 55. Brev frå F.W.Dorph åt sorenskrivaren, datert tingstaden Helset 11.06.1801. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 56. Militært vitnemål for Knut Knutsson Nøtåsen, datert Garde 20.03.1802. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 57. Skattesetel for Knut Knutsson Nøtåsen med kvittering frå 1804. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 58. Høgsterettsdom over utskiftinga av Heradsbygda heimsameie, datert 18.04.1804. 46 foto (egenskaper: 48 filer).

Dokument 59. Rekneskapsbok 1805-1829. 50 foto (egenskaper: 51 filer).

Dokument 60. Utskiftingsbrev av Heradsbygdas heimsameie, datert Oppsal 16.10.1805. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 61. Brev om utbetaling av verjemiddel, datert Oppsal 28.06.1806. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 62. Brev frå amtmannen om umyndiggjøring av Marte Knutsdotter Sætre, datert Hedmarka amtskontor 03.01.1809. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 63. Auksjonsforretning på Ristjernholtet 17.10.1809. 44 foto (egenskaper: 46 filer).

Dokument 64. Skøyte på ein del av Mørkhagan frå Gunner Olsson Mørkhagan åt Gunner Olsson Hagan, datert Oppsal 18.06.1810. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 65. Attest frå sorenskrivar Kiønig, datert Oppsal 05.07.1810. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 66. Brev frå Knut Knutsson Nøtåsen, datert Nøtåsen 02.01.1811. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 67. Skøyte på ein del av Mørkhagan frå Gunner Olsson Mørkhagan åt Gunner Olsson Hagan, datert Oppsal 15.03.1811. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 68. Skøyte på ein del av Mørkhagan frå Gunner Olsson Husa åt Ola Andersson Kallerud i Vang, datert Oppsal 05.12.1811. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 69. Attest frå sorenskrivar Kiønig, datert Oppsal 14.12.1811. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 70. Attest frå sorenskrivar Kiønig, datert Oppsal 14.12.1811. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 71. Sal av odelsretten til ein del av Mørkhagan frå m.a. Ola Gunnersson Mørkhagan åt Ola Andersson Kallerud, datert Oppsal 01.02.1812. 3 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 72. Skøyte på ein del av Mørkhagan frå Gunner Olsson Hagan åt Ola Andersson Kallerud i Vang, datert Oppsal 01.02.1812. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 73. Attest frå sorenskrivar Kiønig, datert tingstaden Garde 09.02.1812. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 74. Makeskifte av ein del av Mørkhagan med ein del av Hagan, datert Oppsal 14.04.1813. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 75. Pantobligasjon på Syndre-Nøtåsen frå Knut Knutsson Nøtåsen åt Jens Amundsson Ykset, datert Oppsal 28.07.1813. 8 foto (egenskaper: 9 filer).

Dokument 76. Obligasjon frå Knut Knutsson Nøtåsen åt Karen Trønnes, datert Nøtåsen 20.06.1814. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 77. Revers frå Knut Knutsson Nøtåsen åt prokurator Rolsdorf, datert Fossum 26.08.1817. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 78. Brev frå Elverom forlikskommisjon 10.03.1818. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 79. Gjeldsbrev frå Gunner Knutsson Nøtåsen åt Inger Gunnersdotter Ristjernholtet, datert Nøtåsen 18.03.1818. 2 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 80. Kvittering frå Knut Jensson Sætre på motteki arv, datert Østerhaug 22.08.1819. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 81. Formyndarrekneskap frå prokurator Dorph åt Knut Knutsson Nøtåsen , datert Østerhaug 21.09.1819. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 82. Gjeldsprov frå enkja etter Hallvord Knutsson åt enkja Berte Rå i Stange, datert Røsen i Hof 27.02.1820. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 83. Pantobligasjon frå Gunner Olsson Hagan åt Ola Olsson Hagan og Per Gunnersson Skjærmoen, datert Fossum 29.04.1820. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 84. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Olea Persdotter 14.07.1820 – 30.11.1820. 61 foto (egenskaper: 63 filer).

Dokument 85. Kvittering frå Messelt åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kirkenær 27.02.1821. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 86. Kvittering frå Holst åt Knut Knutsson Nøtåsen på betalt gjeld, datert Kirkenær 22.04.1822. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 87. Gjeldsprov frå Elverom forlikskommisjon åt Knut Knutsson Nøtåsen 06.05.1822. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 88. Gjeldsprov frå Elverom forlikskommisjon åt Knut Knutsson Nøtåsen på vegne av Jon Grimerud i Stange 05.08.1822. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 89. Domsbrev frå sorenskrivar Johan Randulf 05.02.1823. 19 foto (egenskaper: 21 filer).

Dokument 90. Innkalling åt Elverom forlikskommisjon, datert Hoom 29.03.1823. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 91. Kvittering frå Holst åt Gunner Knutsson Nøtåsen på betalt gjeld 14.04.1823. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 92. Skifte på Syndre-Nøtåsen etter Marte Amundsdotter 13.07.1825 – 05.07.1826. 133 foto (egenskaper: 134 filer).

Dokument 93. Skifteprov frå sorenskrivar Randulf åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kirkenær 24.11.1827. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 94. Kopi av føderådseksekusjon frå Strøm åt Ola og Gunner Knutssønner, datert Fossum 30.12.1827. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 95. Pantobligasjon frå Gunner Olsson Hagan åt Per Gudmundsson Holterud i Våle, datert Kirkenær 18.03.1828. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 96. Brev frå Elverom forlikskommisjon åt Gunner Knutsson Nøtåsen, datert Garde 15.04.1828. 4 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 97. Eksekusjonsforretning mot Gunner Knutsson Nøtåsen, datert 11.11.1828. 7 foto (egenskaper: 8 filer).

Dokument 98. Brev frå Marte Knutsdotter Sætre åt prokurator Bay, datert Sætre 23.04.1829. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 99. Kvittering frå Rolsdorf åt Gunner Knutsson Nøtåsen, datert Fossum 22.07.1829. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 100. Brev frå prokurator Bay åt sorenskrivar Randulf, datert Løkja 15.08.1829. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 101. Kvittering frå Gunner Nøtåsen åt Ola Krestensson Løkja på transport, datert Løkja 26.09.1829. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 102. Brev frå K.Poulsen åt Gunner Knutsson Nøtåsen, datert Vik 08.07.1831. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 103. Kvittering frå Knut Knutsson Nøtåsen for motteki føderåd 1830 og 1831, datert Nøtåsen 27.01.1832. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 104. Brev om manglande føderåd for 1831 og 1832 frå Knut Knutsson Nøtåsen, datert Nøtåsen 22.05.1832. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 105. Brev åt Elverom forlikskommisjon 1833. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 106. Skøyte på ein part i Lussberget frå Per Reersson Storhov åt Kresten Larsson Nøtåsen, datert Garde 26.01.1833. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 107. Husmannskontrakt mellom Gunner Olsson Hagan og dottera Anne Gunnersdotter, datert Hagan 18.10.1833. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 108. Brev frå overrettsprokurator Rasch åt Knut Knutsson Nøtåsen, datert Kristiania 16.09.1834. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 109. Brev frå J.E.Ljømoe åt pastor Stenersen, datert Jømne 21.10.1835. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 110. Pantobligasjon frå Knut Knutsson Nøtåsen åt Henrik Oppsal, datert Oppsal 05.09.1836. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 111. Rekneskapsbok 1844-1886 for Peder Olsen Lømo. 70 foto (egenskaper: 71 filer).

Dokument 112. Forliksbrev frå Elverom forlikskommisjon åt Jens Eriksson Jømne, datert Nysted 10.07.1845. 5 foto (egenskaper: 6 filer).

Dokument 113. Skøyte på Vestre-Husa frå Inger Olsdotter Husa åt Jens Eriksson Jømne, datert Kirkenær 08.12.1845. 6 foto (egenskaper: 7 filer).

Dokument 114. Revers frå Gunner Nøtåsen åt lensmann Holst, datert Moen 06.03.1846. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 115. Pantobligasjon frå Jens Eriksson Jømne åt Inger Olsdotter Husa, datert Moen 07.07.1846. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 116. Gjenpart av tre brev, fyrste datert Helset 18.04.1849. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 117. Brev frå M.Løchen åt Gunner Nøtåsen, datert Grunnset 29.07.1850. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 118. Brev frå L.Jarmann åt Gunner Knutsson Nøtåsen, datert Bekk 28.08.1851. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 119. Avskrift av skyldsetningsforreting for Vestre-Husa, udatert (Hansteen 1854-1869). 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 120. Brev med rekneskap frå Ole A.Lømoe Morskoud, datert 09.12.1854. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 121. Kokoppeattest for Gudor Jensson Husa, datert Hummeldalsbakken 08.11.1854. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 122. Vekselobligasjon frå Jens E. Lømoe åt Elverum Sparebank, datert Hagan 30.01.1855. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 123. Brev frå Elverom forlikskommisjon åt Gunner Knutsson Nøtåsen, datert Nysted 27.11.1855. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 124. Brev frå T.Lømo åt P.Olsen Nødaasen, datert Jømne 06.09.1856. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 125. Kvittering, datert Jømne 10.07.1857. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 126. Gjenpart om innsetting av kurator, datert Syndre-Østerdalen sorenskrivarkontor 08.10.1858. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 127. Kokoppeattest for Minda Persdotter Nøtåsen, datert Hummeldalsbakken 22.11.1859. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 128. Vedtak frå forlikskommisjonen åt Jens Eriksen Lømoe, datert Nysted 09.02.1860. 3 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 129. Brev frå Årnes åt Peder Olsen Nødaasen, datert Årnes 06.08.1860. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 130. Brev frå M.Hvarstad åt Peder O.Lømoe, datert Kvasstad 28.04.1862. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 131. Pantobligasjon frå Jens Eriksson Hagan åt Gunner Tølløvsson Hagan, datert Berge 09.07.1863. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 132. Umyndiggjøringserklæring av Martinus Gunnersson Nøtåsen, datert Elveroms overformynderi 09.11.1872. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 133. Gjeldsprov frå Peder Olsen Lømo, datert Fredheim 18.11.1872. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 134. Revers frå Peder Lømo åt L.Gunstad, datert Elverom 07.04.1878. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 135. Skøyte på Vestre-Husa frå Jens Eriksson Lømoe åt Gudor Jensen Husa, datert Husa 09.07.1880. 6 foto (egenskaper: 7 filer).

Dokument 136. Pantobligasjon frå Jens Husa åt Kassi Olsen, datert Husa 30.08.1880. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 137. Rente og rentersrente for perioden 20.04.1873 – 20.04.1881. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 138. Oppgjør mellom P.Lømo og Inger Mellum 1881. 2 foto (egenskaper: 3 filer).

Dokument 139. Gjenpart til Elverom fattigkommisjon. Rekning over Inger Mellums mellomverande med Peder Lømoe, datert 04.10.1881. 1 foto (egenskaper: 2 filer).

Dokument 140. Gjenpart til Elverom fattigkommisjon. Rekning over Peder Lømoes mellomverande med Elverom fattigkasse, datert 04.10.1881. 3 foto (egenskaper: 4 filer).

Dokument 141. Konvolutt frå Riksarkivet åt herr gaardbruger Gudor Husa, Nødaasen Elverum, med eit brev datert Riksarkivet 12.12.1909. Poststempla Kristiania 13.12.1909 og Elverum 14.12.1909. 5 foto (egenskaper: 5 filer).

Dokument 142. Konvolutt frå Kongeriget Norges Hypothekbank Kristiania åt herr Gudor Jensen Husa, Nordaasen, søndre Elverum. Poststempla Kristiania 07.08.1916. 1 foto (egenskaper: 1 fil).