Søkbare gravsteiner på DVD

Oversikt over hvilke kirker som kommer inn under gravsteinsprosjektet, samt status på arbeidet, finner du her:

I januar 2010 ga vi DIS-Norge anledning til å bruke våre fotograferte gravsteiner i sitt gravminneprosjekt: Gravminner i Norge.

Elverum prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Elverum. Fotografert 2005 og 2010.

Søkbare gravsteiner i Elverum prestegjeld

Elverum – Nordskogbygda - Sørskogbygda - Heradsbygda – Hernes

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2005 og 2010

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her


Stor-Elvdal prestegjeld
1 DVD
sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Stor-Elvdal. Fotografert 2005 og 2011.

Søkbare gravsteiner i Stor-Elvdal prestegjeld

Stor-Elvdal - Strand - Atneosen

Evenstad - Koppang - Sollia

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2005 og 2011.

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her

 

Åmot prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Åmot. Fotografert 2005 og 2010.

Søkbare gravsteiner i Åmot prestegjeld

Åmot - Nordre Osen - Deset

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2005 og 2010

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her

 

Rendalen prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Rendalen. Fotografert 2006 og 2011.

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Rendalen prestegjeld

Øvre Rendal - Ytre Rendal - Sjøli

Hanestad - Finstad gravplass

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2006 og 2011

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her

 

Trysil prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Trysil. Fotografert 2006 og 2011

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Trysil prestegjeld

Trysil - Ljørdalen - Plassen - Søre Osen

Drevdalen - Tørberget - Østby - Nordre Trysil

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Helge Westgård 2006

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her

 

Engerdal prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Engerdal. Fotografert 2006 og 2011.

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Engerdal prestegjeld

Drevsjø - Engerdal - Elgå

Søre-Elvdal - Sømådalen

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2006 og 2011

 

Pris: 75 kr. + porto
Bestill her