Søkbare gravsteiner på DVD

Arbeidet med å fotografere og tekste gravsteiner i Sør-Østerdal startet våren 2004, med tanke på å produsere søkbare CD-er. Gravsteinsprosjektet omfatter kirkegårder ved kirker i Sør-Østerdal prosti og Rendalen i Nord-Østerdal prosti. I 2006 var alle gravsteiner fotografert og tekstet. Oppfølgingsarbeidet er i gang og hvert femte år fotograferes nye gravsteiner og gravsteiner som er påført nye påskrifter.

I januar 2010 ga vi DIS-Norge anledning til å bruke våre fotograferte gravsteiner i sitt gravminneprosjekt: Gravminner i Norge.

Elverum prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Elverum. Fotografert 2003, 2008, 2013 og 2018.

Søkbare gravsteiner i Elverum prestegjeld

Elverum – Nordskogbygda - Sørskogbygda - Heradsbygda – Hernes

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2003, 2008, 2013 og 2018

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her


Stor-Elvdal prestegjeld
1 DVD
sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Stor-Elvdal. Fotografert 2004, 2009 og 2014.

Søkbare gravsteiner i Stor-Elvdal prestegjeld

Stor-Elvdal - Strand - Atneosen

Evenstad - Koppang - Sollia

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2004, 2009 og 2014.

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her

 

Åmot prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Åmot. Fotografert
2004, 2009 og 2014.

Søkbare gravsteiner i Åmot prestegjeld

Åmot - Nordre Osen - Deset

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2004, 2009 og 2014.

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her

 

Rendalen prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Rendalen. Fotografert 2005, 2010 og 2015.

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Rendalen prestegjeld

Øvre Rendal - Ytre Rendal - Sjøli

Hanestad - Finstad gravplass

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2005, 2010 og 2015

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her

 

Trysil prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i
Trysil. Fotografert 2006, 2011 og 2016

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Trysil prestegjeld

Trysil - Ljørdalen - Plassen - Søre Osen

Drevdalen - Tørberget - Østby - Nordre Trysil

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Helge Westgård 2006, 2011 og 2016

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her

 

Engerdal prestegjeld
1 DVD sammen med et hefte om produksjon, søkerveiledning og
noe kirkehistorie fra kirker i Engerdal. Fotografert
2005, 2010 og 2015.

Gravsteiner

Søkbare gravsteiner i Engerdal prestegjeld

Drevsjø - Engerdal - Elgå

Søre-Elvdal - Sømådalen

Produksjon: © Sør-Østerdal Slektshistorielag
Fotograf:
© Arild Glesaaen 2005, 2010 og 2015

 

Pris: 100 kr. + porto
Bestill her