Avskrifter av kirkebøker

Følgende kirkebøker er tilgjengelige for salg:

Kirkesogn Tidsrom Handling Pris
Elverum 1751 - 1756 Døpte kr. 100,-
Elverum 1757 - 1776 Døpte kr. 100,-
Elverum 1777 - 1793 Døpte kr. 100,-
Elverum 1869 - 1879 Viede kr. 100,-
Åmot 1734 - 1785 Begravede kr. 100,-
Åmot 1786 - 1810 Begravede kr. 100,-
Osen 1788 - 1790 Døpte/viede/begravede kr. 25,-
Hof 1720 - 1749 Viede kr. 100,-
Hof 1750 - 1789 Viede kr. 100,-

Bøkene kan bestilles ved å kontakte laget gjennom brevpost, telefon eller e-post.
Porto kommer i tillegg.