Gravsteinprosjektet

Arbeidet med å avfotografere og tekste gravsteiner i Sør-Østerdal startet våren 2004, med tanke på å produsere søkbare CD-er. Gravsteinsprosjektet omfatter kirkegårder ved kirker i Sør-Østerdal prosti og Rendalen i Nord-Østerdal prosti. Pr. 19. desember 2006 er prosjektet ferdigstilt. Arbeid med oppfølging av avfotograferinger er i gang og pr. 15. juli 2011 er alle nye påskrifter og alle nye gravsteiner fotografert i Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen prestegjeld. For Trysil prestegjeld er arbeidet påbegynt og ventes ferdig 2012. Status på fotograferte gravsteiner på DVD er følgende:

Prestegjeld

Kirker/kirkegårder

Status

Oppfølging

Elverum

Elverum
Heradsbygda
Hernes
Nordskogbygda
Sørskogbygda

Ferdig fotografert 2005.
Klarert for salg fra og med 29.10. 2005

Fotografert juni 2010.
Klarert for salg 6. november 2009. Gravsteinene for Elverum prestegjeld er samlet på en DVD.
Bestill her!

Trysil

Trysil
Søre Osen
Tørberget
Plassen
Østby
Ljørdalen
Nordre Trysil
Drevdalen1

Ferdig fotografert i 2006
Klarert for salg fra og med 13.11.06
Bestill her!

Fotografering ferdig høsten 2011. Klart for salg september 2011.
Bestill her!

Engerdal

Engerdal
Drevsjø
Elgå
Søre Elvdal
Sømådalen

Ferdig fotografert i 2006
Klarert for salg fra og med 13.12.06

Fotografert mai/juni 2011. Klarert for salg juli 2011. Bestill her!

Åmot

Åmot
Nordre Osen
Deset

Ferdig fotografert i 2005.
Klarert for salg fra og med 1.01.06

Avfotografert mai 2010. Klarert for salg juni 2010. Bestill her!

Stor-Elvdal

Stor-Elvdal
Strand
Sollia
Evenstad
Koppang

Ferdig fotografert i 2005.
Klarert for salg fra og med 4.12.05

Avfotografert mai 2011. klarert for salg juni 2011. Bestill her!

Rendalen

Sjøli
Hanestad
Ytre Rendalen
Øvre Rendalen
Finstad gravplass

Ferdig fotografert i 2006.
Klarert for salg fra og med 29.10.2006

Fotografert mai/juni 2011. Klarert for salg juli 2011. Bestill her!