Fotoprosjektet

Publisert: 12.03.12

Gamle portrettfotografier er en verdifull informasjon for alle slektsforskere. Dessverre er det slik at det blir stadig vanskeligere å finne identifiserte bilder av forfedre fra tida rundt fotografiets barndom. Vi ser det som særlig viktig å opprette en base over identifiserte og uidentifiserte portrettfotografier. Vi forsøke å identifisere uidentifiserte bilder og også bygge opp en oversikt over fotografer som har vært benyttet av folk i distriktet.
Portrettbilder fra tida før ca. 1940 fra vårt distrikt er spesielt interessante, men vi er også interesserte i alle andre typer fotografier som kan tenkes å være av interesse for det pågående bygdebokarbeidet. Bilder av arbeidssituasjoner, festlige anledninger og gårder og plasser vil alltid være velkommen.

Østre Mo i Elverum. Bildet er tatt i 1903. Ukjent fotograf.

 

Kirsti Gundersdatter Brenna (1847-1927), gift Alfarustad

 

Oline Olsdatter fra Nerkverna i Sørskogbygda i Elverum dro til New Zealand i 1872. Fotograf: Charles Martin, Christchurch, New Zealand.